відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Коментарі експертів

Версія для друку
14.06.2010

«ЗЛАМАНЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ»: ВІДГУКИ ПРО КНИГУ УЧАСНИКІВ ЇЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Як повідомлялося, 4 червня відбулася презентація нової книги Леоніда Кучми «Зламане десятиліття». У цьому заході взяли участь нинішні й колишні урядовці, народні депутати, відомі політики та провідні вітчизняні вчені, представники ЗМІ.

Текст книги незабаром буде розміщено на сайті Президентського фонду «Україна», і з її змістом зможуть ознайомитися всі бажаючі.

Разом з тим надзвичайно цікавими і змістовними були виступи учасників презентації. Вашій увазі пропонується стислий переказ окремих виступів.

Л.Д.КУЧМА.

До написання книги «Зламане десятиліття» мене спонукала насамперед спроба дати відповідь на питання: чому Майдан став лінією розлому між економічною стабілізацією і зростанням, з одного боку, і стагнацією та кризою – з іншого?

«Помаранчева» влада одержала стабільну державу та стабільно зростаючу економіку. За 2000-2004 роки середньорічний приріст ВВП становив 8,4%.

Однак уже в перший рік діяльності нової влади відбувся справжній обвал. Спроби списувати його на міжнародну фінансову кризу є некоректними. У 2005 році на міжнародному небосхилі ще не було жодних натяків на фінансову кризу, однак в Україні у 5 разів упали темпи росту ВВП. А через наступні чотири роки Україна опинилась в глибокій економічній кризі.

Таким чином, економічна динаміка 2000-2009 років нагадує зламане навпіл десятиліття. Звідси – і назва книги. Лінією цього розлому став Майдан.

У книзі зроблено спробу розкрити причини кризової ситуації післямайданного періоду. При цьому не переслідувалася мета шукати винуватців. Більш важливим завданням було намагання на основі аналізу нинішньої економічної ситуації окреслити шляхи виходу з неї.

Сьогодні в Україні вкрай потрібен «мозковий штурм» стосовно вироблення плану подолання кризи і поступового переходу на економічне зростання.

Можна сподіватися, що початок такій роботі задасть послання Президента України В.Януковича до українського народу.

В цілому ж сьогодні, коли органи влади консолідовані, коли уряд і президент мають змогу спиратися на стабільну парламентську більшість, є всі умови для проведення радикальних реформ. Тож слід максимально використати ці можливості.

М.Я.АЗАРОВ, прем’єр-міністр України.

Наприкінці 2004 – початку 2005 року Україна була на підйомі. Ситуація була благополучною з огляду на стан фінансових ресурсів, монетарних показників, динаміки економічного розвитку. Була створена потужна база для проведення масштабних реформ.

Однак процеси, що відбувалися останні п’ять років, зупинили економічний розвиток. З гіркотою доводиться констатувати, що приріст валового продукту за цей час склав лише близько 3 відсотків. За такою цифрою криються не лише втрати темпів економічного розвитку, а й втрати перспектив для багатьох людей. В цілому ж події після 2004 року зламали нормальний історичний процес розвитку суспільства. Не випадково книга Л.Д.Кучми називається «Зламане десятиліття».

Сьогодні, за умов політичної стабільності, складається унікальна можливість для виправлення ситуації і проведення реформ в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Нинішній 2010 рік має стати роком стабілізації, а вже 2011, 2012 і наступні роки будуть роками динамічного розвитку.

В.П.ФОКІН, прем’єр-міністр України у 1990-1992 роках.

Книга «Зламане десятиліття» – це пристрасна сповідь відповідальної людини, якій небайдужа доля Батьківщини. Вона матиме неабиякий відгук і, безумовно, вплине на нинішні процеси, які відбуваються в Україні. Книга стане посібником для викладачів і студентів вузів, для молодих людей, які прагнуть зробити собі політичну кар’єру.

І, безумовно, незамінною вона буде для урядовців, які сьогодні опрацьовують різні державні програми. Для них книга може стати справжнім дороговказом. Бо в ній зазначено не лише шляхи, по яких треба йти, а й шляхи, якими іти не слід, щоб знову не втягнути Україну у прірву політичної сваволі та месіанського скиглення.

«Помаранчева» влада зазнала краху головним чином через те, що замість реальної розбудови держави вона вдалася до віртуального формування «своєї нації». Причому робила це незграбно, брутально і для більшості наших громадян незрозуміло. Між тим життя вкотре підтвердило, що жодна влада не досягне будь-яких позитивних результатів, якщо буде ділити громадян на «чистих» і «нечистих», якщо надаватиме перевагу одній етнічній групі над іншою.

Такий висновок теж можна винести з книги «Зламане десятиліття», яка однозначно матиме довге й плідне життя.

С.Р.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ, народний депутат України.

Свого часу відомий історик В.Ключевський сказав: «Коли немає стежки, слід частіше обертатися назад, щоб іти вперед». Ці слова надзвичайно актуальні для нас сьогодні. Нам слід уважно подивитись назад, щоб зрозуміти, які проблеми залишились невирішеними і потребують свого розв’язання.

І тут незамінною стане книга «Зламане десятиліття», де чітко окреслені проблеми, що потребують першочергового вирішення. Це, зокрема, питання власності, земельних відносин, енергетичної залежності. Тобто все те, що безпосередньо впливає на створення валового національного продукту, на розвиток стратегічних галузей.

Якщо говорити про проблеми, які стримували наш розвиток протягом останніх п’яти років, то головною з них був популізм колишньої влади. Саме ця проблема стримувала просування України по європейському вектору, завадила її спробі стати регіональним гравцем.

Разом з тим масив опрацьованих у книзі матеріалів свідчить про величезні потенційні можливості нашої держави. Головне – зуміти їх використати. Для цього необхідно об’єднати зусилля, щоб дати поштовх вирішенню проблем, які стоять перед Україною.

В.К.СИМОНЕНКО, голова Рахункової палати України.

Знаковою є назва книжки – «Зламане десятиліття». Найбільшим є злочин, коли влада ламає час, перекреслюючи суспільству перспективи розвитку. Останні 5 років ми не просто топталися на місці, ми відкотились далеко назад.

Головна перевага книги полягає у тому, що в ній не лише детально проаналізовано причини кризової ситуації, а й окреслено шляхи її подолання. То ж нинішній уряд має уважно підійти до зауважень і висновків, зроблених автором, при виробленні першочергових заходів своєї діяльності.

При всій важливості і невідкладності економічних проблем нинішня влада має зосередитись на пласті гуманітарних проблем. Йдеться, зокрема, про підготовку кадрів, які мають здійснювати реформи і структурні перетворення. За останні 10 років в Україні кількість інженерів скоротилась на 120 тисяч, спеціалістів сільського господарства – на 420 тисяч, кваліфікованих робітників – на 420 тисяч. Сьогодні значна частина проблем і порушень в економічній і фінансовій сферах викликана саме низькою кваліфікацією кадрів.

Було б добре, якби Л.Д.Кучма свою наступну книгу присвятив гуманітарним проблемам, що є надзвичайно злободенними для нашого суспільства.

В.М.ГЕЄЦЬ, директор Інституту економіки і прогнозування, академік НАНУ.

Леонід Данилович має унікальні можливості для написання нової книги, присвяченої гуманітарним проблемам.

Як відомо, вчені та історики звертаються до оцінки подій у тому часі, в якому не жили. Вони формують власні концептуальні позиції за документами того чи іншого часу або епохи.

Між тим Л.Д.Кучма є безпосереднім учасником головних політичних подій останніх 20 років. Такий неоціненний досвід, доповнений аналізом документів цього періоду, значно розширює можливості для висвітлення новітньої історії нашої держави. Живий аналіз ключового учасника подій через призму документів є надзвичайно важливим для майбутніх поколінь з точки зору історичної науки.

П.Т.САБЛУК, директор Інституту аграрної економіки, академік НАНУ.

У вступі до книги «Зламане десятиліття» зазначено, що не наукова праця і не монографія. Однак на основі матеріалів, які використані у книзі, можна підготувати не одну дисертацію.

Пласт порушених автором проблем – серйозна основа для розвитку економічної теорії. Це надзвичайно важливо, адже одна з причин нинішньої кризи криється саме в кризі економічної теорії, в її відірваності від практики. Звідси – і незавершеність реформ у багатьох сферах, у тому числі сільському господарстві.

Подальший розвиток сільського господарства неможливий без завершення земельної реформи, без запровадження ринку землі. Про це чесно й відверто говорить Л.Д.Кучма. Крім нього сьогодні ніхто так рішуче і разом з тим обґрунтовано та кваліфіковано не підходить до аграрної проблематики. То ж було б корисно, якби Леонід Данилович написав ще й книгу з аграрних проблем.

П.П.ТОЛОЧКО, директор Інституту археології НАНУ, академік НАНУ.

У книзі «Зламане десятиліття» вражає глибокий аналіз проблем. Відчувається, що автор щиро вболіває за справу, за долю держави.

Як могло статися, що у 2004 році Україна була підстрелена, підрубана на злеті? Сьогодні ми вже розуміємо, що це було не випадково. Виявляється, що за певних умов можна було купити «революцію чотирьох кварталів» і зламати державу.

П’ять останніх років «помаранчева» влада не хотіла співпрацювати з Росією, а з Європою не могла. Між тим у нашій економіці накопичилося чимало больових точок, які без тісної співпраці, без поєднання зусиль з Росією зняти не вдасться. Йдеться насамперед про авіа- та суднобудівництво, енергетику.

Леонід Данилович у своїй книзі детально й аргументовано вказує напрями такої співпраці, зазначає конкретні спільні проекти. Це – надзвичайно важливо сьогодні.

А.К.КІНАХ, народний депутат України.

Позитивним є те, що у своїй книзі Л.Д.Кучма не шукає крайніх. Ця книга – насамперед застереження від авантюрної і недалекоглядної політики.

Як відомо, свого часу Україна мала найкращі стартові умови серед інших країн СНД. Однак останні п’ять років країна, її народ та економіка стали заручниками авантюрної, непрофесійної влади. Це призвело не лише до різкого спаду економічних показників, а й до катастрофічного розриву в дистанції між Україною і світом. Продовження такої ситуації могло завершитися катастрофою.

Сьогодні для України немає альтернативи стратегії національної єдності, консолідації усіх гілок влади, а також консолідації влади і суспільства. Саме такий висновок можна винести з книги «Зламане десятиліття». Можна впевнено стверджувати, що вона сприятиме об’єднанню наших зусиль.

Р.В.ШПЕК, позаштатний радник Президента України, віце-прем’єр-міністр України у 1995-1996 роках.

Л.Д.Кучма має моральне право бути автором такої книжки. Насамперед тому, що у 1994 році, під час попереднього зламу, він узяв на себе всю відповідальність за ситуацію в економіці і країні цілому.

Практика свідчить, що для зміни ситуації потрібна насамперед політична воля. Леонід Данилович вчергове проявив свою політичну волю тим, що дав об’єктивний та всебічний аналіз економічних і суспільних процесів, які відбувалися в Україні в останні роки.

Е.М.ЛІБАНОВА, директор Інституту демографії та соціальних досліджень, академік НАНУ.

Л.Д.Кучма має повне право претендувати на роль арбітра нації. Насамперед тому, що він найдовше очолював і вів Україну.

Період його перебування на посаді Президента України був фантастичним десятиліттям, коли держава вирвалася з тисків гіперінфляції і станом на 2004 рік набула один з найкращих у Європі показників темпів економічного зростання.

Сьогодні українська влада при розробці стратегій подолання кризи має визначити для себе якусь точку відліку. Очевидно, такою точкою має стати саме 1994 рік, коли Леонід Данилович став главою держави. Відповідно, можна буде використовувати досвід тодішньої влади, її напрацювання, зокрема щорічні президентські послання, кожне з яких ставало подією в житті держави.

Разом з тим слід усвідомлювати, що не все вирішують заходи економічного характеру. Україна переживає не стільки фінансово-економічну кризу, скільки кризу системну, яка пов’язана з тотальною недовірою усіх до всіх, недовірою громадян до державних інститутів. Першочергове завдання нинішньої влади – перебороти ці негативні тенденції, повернути довіру людей. Адже майбутнє України – це насамперед її люди. Саме вони будуть визначати й забезпечувати реалізацію стратегії розвитку держави.

С.Л.ТІГІПКО, віце-прем’єр-міністр України.

Книга «Зламане десятиліття» цінна тим, що вона допомагає читачеві робити висновки.

У цьому зв’язку слід зазначити, що презентована днями Програма економічних реформ містить значну кількість позицій, з яких свого часу розпочинав свою діяльність Л.Д.Кучма на президентській посаді. На певний час з відомих причин вони були відкинуті й загублені. Сьогодні їх слід відновити й продовжити реалізацію. І тут незамінними стануть висновки і рекомендації, що містяться у книзі «Зламане десятиліття».   

***

У книзі розкрито досвід, успіхи і прорахунки української влади у подоланні глибокої трансформаційної кризи 90-х років, досягнення і невдачі в ході здійснення реформ та забезпечення економічного зростання у 2000-2004 рр.

Значне місце відведено структурним реформам – утвердженню приватної власності, підприємництва і бізнесу – та галузевим проблемам економіки. Висвітлено макроекономічні причини кризи та політичні проблеми державотворення, наслідки економічних втрат у 2005-2009 рр., а також шляхи подолання нинішньої кризи та забезпечення сталого розвитку України на найближчу перспективу.

Для науковців, політологів, аспірантів, студентів, широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями економічної політики та державного будівництва.

***

 ЗМІСТ

До читача

Передмова

Розділ I. Лабіринти приватизації
Вступ
1.1. Базова економічна реформа
1.2. Між політикою і бізнесом
1.3. Іноземний капітал: за і проти
1.4. Політика і криза приватизації
1.5. Приватизація і криза влади

Розділ II. Бізнес: між конкуренцією і бюрократією
Вступ
2.1. Великий бізнес - великі проблеми
2.2. Малий бізнес - мала віддача

Розділ III. Метаморфози промислової політики
Вступ
3.1. Ренесанс політики індустріалізації
3.2. Замість прориву - провал

Розділ IV. Парадокси металургії
Вступ
4.1. Відродження і криза
4.2. Модернізація - шлях до виживання
4.3. Глобалізація ринку і конкуренції

Розділ V. Машинобудування: інноваційна стагнація
Вступ
5.1. Складна галузь - складні проблеми
5.2. Автопром: розгін і гальмування
5.3. Суднопром: дрейф і швартовка
5.4. Авіапром: затяжний зліт
5.5. Космодром: зупинка старту

Розділ VI. Енергетика: глобальна конверсія
Вступ
6.1. Вугілля: можливості і проблеми
6.2. Електроенергетика: незадіяний потенціал
6.3. Нафтова кон'юнктура: українська специфіка
6.4. Газова криза - найважча для України
6.5. Енергоощадність - запорука виживання
6.6. Енергоконверсія - гарант незалежності

Розділ VII. Земля і село: суперечності реформи
Вступ
7.1. Землю - селянам! А що далі?
7.2. Від колгоспів до приватгоспів
7.3. Заміст парцеляції - латифундація
7.4. Замість ринку землі - базар
7.5. Аграрний ринок і бізнес
7.6. Держава і селяни
7.7. Село минулого і майбутнього

Розділ VIII. Житло: розбудова і розруха
Вступ
8.1. Після занепаду - бум
8.2. Після буму - криза

Розділ IX. Транспорт - на роздоріжжі
Вступ
9.1. Залізниця: не зійти з рейок
9.2. Дороги в Європу: ще треба будувати

Післямова

Біографія

Повернутися назад до розділу