відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Комунікації

Версія для друку
22.01.2016

Лист ректорам вузів з аналітичною доповіддю про результати дослідження підсумків аграрної реформи в Україні за 1994-2014 роки

Список
ректорів, яким направлені листи Л.Д.Кучми
з аналітичною доповіддю про результати дослідження підсумків
аграрної реформи в Україні за 1994-2014 роки

   

Назва університету

ПІБ ректора

1

Білоцерківський національний аграрний університет

Даниленко А.С.

2

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

Павленко А.Ф.

3

Київський національний торговельно-економічний університет

Мазаракі А.А.

4

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Губерський Л.В.

5

Київський університет права НАН України

Бошицький Ю.Л.

6

Університет економіки та права "Крок"

Лаптєв С.М.

7

Національний університет харчових технологій

Українець А.І.

8

Національний авіаційний університет

в.о. Харченко В.П.

9

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ніколаєнко С.М.

10

Економіко-технологічний університет

Президент:
Сазонова Л.І.

11

Національна академія прокуратури України

Литвак О.М.

12

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Тацій В.Я.

13

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Пономаренко В.С.

14

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Астахова К.В.

15

Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Кривцов В.С.

16

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Бабаєв В.М.

17

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Пономарьова Г.Ф.

18

Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва

Пузік В.К.

19

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Тіщенко Л.М.

20

Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Директор: 
Сердюков К.Г.

21

Харківська державна зооветеринарна академія

Барановський Д.І.

22

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Поляков М.В.

23

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

Президент:
Холод Б.І.

24

Український державний хіміко-технологічний університет

Півоваров О.А.

25

Університет митної справи та фінансів (був Дніпропетровська державна фінансова академія)

Куземко В.А.

26

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Кобець А.С.

27

Львівський національний університет ім.І.Франка

Мельник В.П.

28

Львівський національний аграрний університет

Снітинський В.В.

29

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

Стибель В.В.

30

Національний університет "Одеська юридична академія"

Завальнюк В.В.

31

Одеська національна академія харчових технологій

Єгоров Б.В.

32

Одеський державний аграрний університет

Корлюк С.С.

33

Вінницький національний аграрний університет

Мазур В.А.

34

Житомирський національний агроекологічний університет

Скидан О.В.

35

Житомирський державний технологічний університет

Мельничук П.П.

36

Ужгородський національний університет

Смоланка В.І.

37

Запорізький національний університет

Фролов М.О.

38

Запорізький національний технічний університет

Бєліков С.Б.

39

Таврійський державний агротехнологічний університет

Кюрчев В.М.

40

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Туровцев Г.В.

41

Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки

Коцан І.Я.

42

Миколаївський національний аграрний університет

Шебанін В.С.

43

Полтавська державна аграрна академія

Аранчій В.І.

44

Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського

Загірняк М.В.

45

Національний університет "Острозька академія"

Пасічник І.Д.

46

Національний університет водного господарства та природокористування

Мошинський В.С.

47

Рівненський державний гуманітарний університет

Постоловський Р.М.

48

Сумський державний унiверситет

Васильєв А.В.

49

Сумський національний аграрний університет

Ладика В.І.

50

Тернопільський національний економічний університет

Крисоватий А.І.

51

Бережанський агротехнічний інститут НУБП

Директор:
Павліський В.М.

52

Херсонський державний аграрний університет

Базалій В.В.

53

Подільський державний аграрно-технічний університет

Іванишин В.В.

54

Уманський національний університет садівництва

Непочатенко О.О.

55

Ніжинський державний університет ім.М.Гоголя

Бойко О.Д.

56

Чернігівський національний технологічний університет

Шкарлет С.М.

57

Коледж транспорту та комп'ютерних технологій ЧНТУ

Директор: 
Радченко В.М.

58

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

Мельничук С.В.

Повернутися назад до розділу