відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Комунікації

Версія для друку
04.09.2012

Перелік університетів, яким направлені листи-звернення Л.Д.Кучми до ректорів про оголошення нового конкурсу «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір»

Назва університету

ПІБ ректора

1

Академія адвокатури України

Варфоломеєва Т.В.

2

Академія муніципального управління

Присяжнюк В.К.

3

Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України

Буяшенко В.В.

4

Білоцерківський національний аграрний університет

Даниленко А.С.

5

Київський університет управління та підприємництва

Жук М.В.

6

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Пилипенко І.І.

7

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Кривуца В.Г.

8

Європейський університет

Тимошенко І.І.

9

Інститут екології, економіки і права

Биковська О.В.

10

Інститут інтелектуальної власності і права

Директор:
Пархоменко В.Д.

11

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного

Панін В.В.

12

Київський гуманітарний інститут

Романовський О.К.

13

Київський економічний інститут менеджменту "ЕКОМЕН"

Рожок В.Д.

14

Міжрегіональна академія управління персоналом

Подоляка А.М.

15

Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин

Малашенко А.М.

16

Київський міжнародний університет

Хачатурян Х.В.

17

Київський університет ім.Бориса Грінченка

Огнев'юк В.О.

18

Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

Павленко А.Ф.

19

Київський національний лінгвістичний університет

Васько Р.В.

20

Київський національний торговельно-економічний університет

Мазаракі А.А.

21

Київський національний університет будівництва і архітектури

в.о. ректора:
Баженов В.А.

22

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Губерський Л.В.

23

Київський національний університет технологій та дизайну

Грищенко І.М.

24

Київський славістичний університет

в.о. ректора:
Прискока О.В.

25

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Макаренко М.В.

26

Київський університет права НАН України

Бошицький Ю.Л.

27

Міжнародний Соломонів університет

Розенфельд О.І.

28

Міжнародний університет фінансів

Смоляр Л.Г.

29

Університет економіки та права "Крок"

Лаптєв С.М.

30

Національний університет харчових технологій

Іванов С.В.

31

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

президент Квіт С.М.

32

Національний транспортний університет

Дмитриченко М.Ф.

33

Національний авіаційний університет

Кулик М.С.

34

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Андрущенко В.П.

35

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Згуровський М.З.

36

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Покрещук О.О.

37

Український фінансово-економічний інститут

Павловська О.В.

38

Університет банківської справи НБУ

Хиленко В.В.

39

Національний університет державної податкової служби України

Мельник П.В.

40

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

Багров М.В.

41

Севастопольський національний технічний університет

Пашков Є.В.

42

Кримський державний гуманітарний університет

Глузман О.В.

43

Кримський інженерно-педагогічний університет

Якубов Ф.Я.

44

Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана

директор:
Реутов В.Є.

45

Кримський інститут економіки та господарського права

Тумакова С.В.

46

Севастопольський міський гуманітарний університет

Лапенюк М.І.

47

Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості

Смірнов С.Б.

48

Сімферопольський економіко-гуманітарний інститут

Потєєв А.Т.

49

Феодосійський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова

директор:
Фаріонов А.М.

50

Ялтинський університет менеджменту

Васильєвих Л.А.

51

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Тацій В.Я.

52

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Товажнянський Л.Л.

53

Харківський національний економічний університет

Пономаренко В.С.

54

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

Бакіров В.С.

55

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Астахова К.В.

56

Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Кривцов В.С.

57

Харківська національна академія міського господарства

Бабаєв В.М.

58

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Пономарьова Г.Ф.

59

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Шкодовський Ю.М.

60

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Черевко О.І.

61

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Туренко А.М.

62

Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва

Пузік В.К.

63

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.Сковороди

Прокопенко І.Ф.

64

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка

Мазоренко Д.І.

65

Харківський національний університет внутрішніх справ

Бандурка О.М.

66

Харківський національний університет радіоелектроніки

Бондаренко М.Ф.

67

Харківський торговельно-економічний інститут

директор:
Гурова К.Д.

68

Харківський економіко-правовий університет

Орлов П.І.

69

Донецький національний університет

в.о. ректора:
Гринюк Р.Ф.

70

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського

Шубін О.О.

71

Донецький національний технiчний університет

Мінаєв О.А.

72

Маріупольський державний університет

Балабанов К.В.

73

Донецький державний університет управління

Поважний О.С.

74

Донецький економіко-гуманітарний інститут

Маковецький С.О.

75

Донецький інститут соціальної освіти

Романенко Ю.А.

76

Донецький університет економіки та права

в.о. ректора:
Берсуцький А.Я.

77

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

Добрецова В.В.

78

Приазовський державний технічний університет

Волошин В.С.

79

Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара

Поляков М.В.

80

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

Холод Б.І.

81

Національний гірничий університет

Півняк Г.Г.

82

Український державний хіміко-технологічний університет

Бурмістр М.В.

83

Дніпродзержинський державний технічний університет

Коробочка О.М.

84

Дніпропетровська державна фінансова академія

Редіна Н.І.

85

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кобець А.С.

86

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.В.Лазаряна

Пшінько О.М.

87

Криворізький національний університет

в.о. ректора:
Ступнік М.І.

88

Криворізький економічний інститут

директор:
Мазурок П.П.

89

Національна металургійна академія України

Величко О.Г.

90

Нікопольський економічний університет

в.о. ректора:
Пекарєв І.М.

91

Львівський національний університет ім.І.Франка

Вакарчук І.О.

92

Національний університет "Львівська політехніка"

Бобало Ю.Я.

93

Львівська державна фінансова академія

Буряк П.Ю.

94

Львівський національний аграрний університет

Снітинський В.В.

95

Національний лісотехнiчний університет України

Туниця Ю.Ю.

96

Національний університет "Одеська юридична академія"

Президент:
Ківалов С.В.

97

Одеський національний економічний університет

Звєряков М.І.

98

Одеський національний політехнічний університет

Оборський Г.О.

99

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова

Коваль І.М.

100

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Лебеденко О.М.

101

Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова

Воробієнко П.П.

102

Одеська національна академія харчових технологій

Єгоров Б.В.

103

Одеський державний аграрний університет

Корлюк С.С.

104

Вінницький національний технічний університет

Грабко В.В.

105

Вінницький торговельно-економічний інститут

директор
Сусіденко В.Т.

106

Вінницький національний аграрний університет

Калетнік Г.М.

107

Вінницький фінансово-економічний університет

Білоконний П.Г.

108

Житомирський національний агроекологічний університет

Микитюк В.М.

109

Житомирський державний університет ім.Івана Франка

Саух П.Ю.

110

Житомирський державний технологічний університет

Мельничук П.П.

111

Ужгородський національний університет

в.о. ректора:
Ніколайчук В.І.

112

Закарпатський державний університет

Ващук Ф.Г.

113

Мукачівський державний університет

Мигалина Ю.В.

114

Карпатський університет ім.А.Волошина

Президент: архімандрит Віктор (Бедь)

115

Запорізький національний університет

Фролов М.О.

116

Запорізький національний технічний університет

Бєліков С.Б.

117

Таврійський державний агротехнологічний університет

Кюрчев В.М.

118

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Антошкіна Л.І.

119

Запорізька державна інженерна академія

Пожуєв В.І.

120

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

Туровцев Г.В.

121

Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника

Цепенда І.Є.

122

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Крижанівський Є.І.

123

Галицька академія

Савич В.І.

124

Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка

Семенюк О.А.

125

Кіровоградський національний технічний університет

Черновол М.І.

126

Луганський національний університет ім.Тараса Шевченка

Савченко С.В.

127

Донбаський державний технічний університет

в.о. ректора:
Антощенко М.І.

128

Луганський національний аграрний університет

Ткаченко В.Г.

129

Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля

Голубенко О.Л.

130

Волинський національний університет ім.Лесі Українки

Коцан І.Я.

131

Луцький національний технічний університет

Божидарнік В.В.

132

Волинський інститут економіки та менеджменту

Горбовий А.Ю.

133

Луцький гуманітарний університет

Журавльов А.А.

134

Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського

Будак В.Д.

135

Миколаївський державний аграрний університет

Шебанін В.С.

136

Первомайський політехнічний інститут НУК

в.о. директора:
Доценко С.М.

137

Чорноморський державний університет ім.П.Могили

Клименко Л.П.

138

Полтавський національний технічний університет ім.Ю.Кондратюка

Онищенко В.О.

139

Полтавська державна аграрна академія

Аранчій В.І.

140

Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського

Загірняк М.В.

141

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Марончук І.Є.

142

Національний університет "Острозька академія"

Пасічник І.Д.

143

Національний університет водного господарства та природокористування

в.о. ректора:
Сорока М.П.

144

Рівненський державний гуманітарний університет

Постоловський Р.М.

145

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім.С.Дем'янчука

Дем’янчук А.С.

146

Сумський державний унiверситет

Васильєв А.В.

147

Сумський національний аграрний університет

Ладика В.І.

148

Тернопiльський національний технiчний унiверситет iм.I.Пулюя

Ясній П.В.

149

Тернопільський національний економічний університет

Юрій С.І.

150

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка

Ломакович А.М.

151

Бережанський агротехнічний інститут НУБП

директор:
Павліський В.М.

152

Херсонський державний університет

Ходосовцев О.Є.

153

Херсонський національний технічний університет

Бардачов Ю.М.

154

Херсонський державний аграрний університет

Базалій В.В.

155

Новокаховський політехнічний інститут

Радванська Л.М.

156

Херсонський економічно-правовий інститут

Покотилова В.І.

157

Хмельницький національний університет

Скиба М.Є.

158

Кам'янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка

в.о. ректора:
Копилов С.А.

159

Подільський державний аграрно-технічний університет

Бахмат М.І.

160

Університет економіки і підприємництва

Капітанець О.М.

161

Хмельницький економічний університет

в.о. ректора:
Смоленюк П.С.

162

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

Кузьмінський А.І.

163

Черкаський державний технологічний університет

Лега Ю.Г.

164

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Президент:
Аблязов Р.А.

165

Ніжинський державний університет ім.М.Гоголя

Бойко О.Д.

166

Чернігівський державний інститут економіки та управління

Калетнюк І.С.

167

Чернігівський державний технологічний університет

Шкарлет С.М.

168

Західноукраїнський економіко-правничий університет

Бондарчук Г.В.

169

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

Мельничук С.В.

170

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Прядко В.В.

171

Буковинський університет

Маниліч М.І.

Повернутися назад до розділу