відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Організаційно-дослідна робота

Версія для друку
04.03.2013

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ: «РАДИКАЛЬНА ПОДАТКОВА РЕФОРМА – ВИКЛИК ДЛЯ УКРАÏНИ»

Інститут стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Л.Д.Кучми «Україна» організовує дискусійний клуб: «Радикальна податкова реформа – виклик для України».

Актуальність організації клубу: досвід функціонування Податкового кодексу (ПК) показав, що він не забезпечив податкову реформу, зростання економіки, збільшення притоку інвестицій, скорочення тінізації доходів, відтоку капіталу та відмивання коштів, протидію корупції, протистояння соціальній диференціації доходів населення. Податковий кодекс не сприяв зниженню податкового навантаження, істотному скороченню кількості податків, запровадженню уніфікованих податкових ставок, спрощенню податкових процедур і здешевленню адміністрування податків. Тому рейтинги міжнародних організацій та оцінки вітчизняних підприємців щодо економічної свободи, умов ведення бізнесу та податкової системи в Україні так і не покращились.

Мета організації клубу: розробка концепції радикальної податкової реформи для України.

Суть радикальної податкової реформи: нестандартний підхід до системи оподаткування, відступ від традиційних видів податків, запровадження нових податкових механізмів і процедур з урахуванням вимог сучасних економічних та соціальних реалій. Радикалізм податкової реформи означає істотне скорочення кількості податків (їх заміна, скасування, об’єднання), суттєву модифікацію податкових баз, ставок і процедур та кардинальне спрощення системи адміністрування оподаткування.

Мета розробки концепції радикальної податкової реформи: створенняумов для істотного розширення економічних свобод, суттєвого покращення умов ведення малого і середнього бізнесу, легалізації та лібералізації підприємницької діяльності, активів, доходів і заробітних плат, протистояння соціальній диференціації та спонукання до соціального вирівнювання.

Організація роботи: Дискусійний клуб працюватиме протягом 2013-2014 рр. у формі:

  • спілкування електронною поштою (учасники клубу вносять свої пропозиції до концепції, а ІСО направляє їм постановочні питання і напрацьовані матеріали);
  • засідань круглих столів (на них будуть запрошуватись учасники клубу, які внесли найбільш конструктивні пропозиції, для відпрацьовування концепції радикальної податкової реформи).

Очікуваний результат: Розроблена концепція з необхідними обґрунтуваннями буде подана на розгляд керівництву держави, уряду, відповідним міністерствам і відомствам, а також опублікована із зазначенням авторського колективу.

За підсумками роботи дискусійного клубу буде проведена науково-практична конференція із запрошенням усіх учасників клубу.

Найбільш активні учасники клубу будуть премійовані Фондом «Україна».

* * *

До роботи у дискусійному клубі запрошуються всі бажаючі науковці і фахівці з податкової тематики.

Для реєстрації в клубі просимо подати анкети-заявки (форма додається).

В періоди між засіданнями круглих столів спілкування з учасниками клубу буде проводитись електронною поштою і телефоном.

Порядок організації та результати роботи дискусійного клубу будуть висвітлюватись на сайті ІСО www.kuchma.org.ua

Телефон для довідок (044) 465-93-50.

Електронна адреса: konkurs-ISO@ukr.net (в темі листа зазначити: «дискусійний клуб»)

Анкета-заявка
учасника дискусійного клубу:
«Радикальна податкова реформа – виклик для України»

1. П.І.Б. ____________________________________________

2. Спеціальність______________________________________    

3. Вчена ступінь і звання_______________________________

4. Місце роботи_______________________________________
     
5. Посада_____________________________________________
     
6. Кількість опублікованих праць на податкову тематику_____      

7. Поштова адреса проживання, електронна пошта і контактні телефони___________________________________________      

Повернутися назад до розділу