відеоархів

Останні відео

Видання ICO


Організаційно-дослідна робота

Версія для друку
11.09.2014

Умови конкурсу на тему: «20 РОКІВ АГРАРНІЙ РЕФОРМІ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ»

Інститут стратегічних оцінок

при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»

проводить конкурс серед студентів на тему:

«20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми»

 

1. Мета конкурсу: з’ясувати ставлення студентської молоді до пріоритетів аграрної політики України з урахуванням історичних традицій, національних особливостей, світового досвіду, аграрної кризи радянських часів і перших років незалежності України та сьогоднішніх результатів реформи.

2. Завдання конкурсу:

2.1. Оцінка знання та розуміння студентами основних засад і результатів аграрної  політики.

2.2. З’ясування ставлення студентів до аграрних перетворень та їх результатів.

2.3. З’ясування позицій студентів стосовно напрямів, досягнень і проблем розвитку аграрного сектору.

2.4. Оцінка інтелектуальності та рівня мислення студентів при аналізі економічних і соціальних процесів, пов’язаних з аграрною реформою.

3. Учасники конкурсу: студенти вищих учбових закладів усіх рівнів акредитації.

4. Організація конкурсу.

4.1. Реферати-анкети разом з особистими анкетами учасників конкурсу (форми додаються) надсилаються до Інституту стратегічних оцінок до 20 квітня 2015 р. 

4.2. Конкурсна комісія з числа висококваліфікованих фахівців опрацьовує реферати-анкети, оцінює їх у балах та визначає рейтинги учасників конкурсу.

4.3. За підсумками рейтингування конкурсна комісія визначає переможців конкурсу і вносить пропозиції щодо їх преміювання.

4.4. Оприлюднення підсумків конкурсу та преміювання переможців відбудуться на урочистому зібранні.

5. Преміювання переможців конкурсу.

Перша премія – у розмірі п’яти стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Друга премія – у розмірі чотирьох стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Третя премія – у розмірі трьох стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Заохочувальна премія – у розмірі однієї стипендії Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Кількість премій по номінаціях визначатиметься з урахуванням кількості учасників конкурсу, рівня і якості їх робіт.

6. Порядок підготовки реферату-анкети.

6.1. Реферат-анкета складається з трьох розділів:

     Розділ А – Виявлення знань;

     Розділ Б – Опитування думок;

     Розділ В – Інформаційний пошук.

6.2. У розділі А конкурсант має дати відповіді на питання шляхом зазначення цифрових даних по Україні та по своїй області.

6.3. У розділі Б конкурсант має дати відповіді на питання шляхом відмітки (+) в одній з трьох підграф: «так», «ні», «не знаю».

6.4. У розділі В конкурсант має скласти перелік указів Президента України Л.Кучми з питань аграрної реформи та розвитку аграрного сектору за 1994-2005 рр.

7. Порядок оцінювання рефератів-анкет

7.1. Оцінювання за розділом А здійснюється в балах за шкалою від 1 до 5 по кожному питанню, виходячи з достовірності даних.

7.2. Оцінювання за розділом Б здійснюється в балах за шкалою від 1 до 5 по кожному питанню, виходячи з логічності відповіді.

7.3. Оцінювання за розділом В здійснюється в балах за шкалою від 1 до 5 по кожному підрозділу, виходячи з повноти наведеного переліку указів.

8. Технічні вимоги до оформлення тексту: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – одинарний.

9. Реферат-анкета разом з особистою анкетою учасника конкурсу надсилаються в електронному вигляді за адресою: konkurs-ISO@ukr.net (в темі листа зазначити: «конкурс»).

10. Протягом трьох днів після надсилання зазначених матеріалів конкурсанти отримають електронною поштою підтвердження про їх отримання.

Телефон для довідок: (044) 465-93-50.

СКАЧАТИ РЕФЕРАТ-АНКЕТУ

СКАЧАТИ ОСОБИСТУ АНКЕТУ УЧАСНИКА

Повернутися назад до розділу